حضور خواهر پادشاه اسپانیا در دادگاه

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
حضور خواهر پادشاه اسپانیا در دادگاه

شاهزاده کریستینا، خواهر پادشاه اسپانیا که با اتهام تقلب مالیاتی روبرو است، روز دوشنبه در برابر دادگاهی در پالما دو مایورکا حاضر شد. اناکی اوردانگارین، همسر شاهزاده کریستینا که متهم اصلی این پرونده است، او را همراهی می کرد.

ابن برای اولین بار در تاریخ اسپانیاست که یکی از نزدیکان پادشاه برای پاسخگویی به اتهامات وارده در برابر دادگاه حاضر می شود. شاهزاده کریستینای ۵۰ ساله در حالی در دادگاه حاضر می شد که عکس برادرش فیلیپه ششم به عنوان فرد اول حکومت اسپانیا بر دیوار سالن دادگاه نصب شده بود.

شاهزاده کریستینا متهم است که درآمد حاصل از اختلاس اموال عمومی را از اداره مالیات پنهان کرده است. همسر او متهم به انجام این اختلاس شش میلیون یورویی شده است.

شاهزاده کریستینا همواره اتهامات وارده را رد کرده است. او می گوید که از امور مالی همسرش بی خبر بوده و به او اعتماد داشته است. شاهزاده کریستینا در صورت مجرم شناخته شدن ممکن است به چهار سال زندان محکوم شود.

رسوایی فساد مالی شاهزاده کریستینا و همسرش هنگامی افشا شد که اسپانیا دوران بحران عمیق اقتصادی را سپری می کرد. از این رسوایی به عنوان یکی از دلایل کناره گیری خوان کارلوس، پدر کریستینا از پادشاهی نام برده می شود. شاهزاده کریستینا برغم فشار خاندان سلطنتی اسپانیا حاضر به جدایی از همسرش نشده بود.