ایرلند اتاق های امن تزریق مواد مخدر ایجاد می کند

ایرلند اتاق های امن تزریق مواد مخدر ایجاد می کند
نگارش از Euronews

خبر کوتاه ایرلند به منظور جرم زدایی از در اختیار داشتن مواد مخدر در سراسر کشور اقدام به ایجاد اتاق های امن تزریق کرده است. این ابتکار با هدف جمع آوری

خبر کوتاه

ایرلند به منظور جرم زدایی از در اختیار داشتن مواد مخدر در سراسر کشور اقدام به ایجاد اتاق های امن تزریق کرده است.

این ابتکار با هدف جمع آوری معتادان در مکانی امن برای مصرف مواد مخدر٬ در نوامبر سال گذشته میلادی مطرح شد و نخستین اتاق های امن تزریق در این کشور از ابتدای سال نوی میلادی آغاز به کار کرده اند.

مطالب مرتبط