کشف پنج میلیون قرص آمفتامین در عربستان سعودی

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کشف پنج میلیون قرص آمفتامین در عربستان سعودی

خبر کوتاه

مقامات وزارت کشور عربستان از دستگیری یازده قاچاقچی و کشف پنج میلیون قرص آمفتامین خبر می دهند. به گفتۀ سخنگوی وزارت کشور عربستان، ۹ نفر از قاچاقچیان اهل عربستان و دو نفر نیز اهل سودان هستند. چندین فقره سلاح سنگین از جمله یک تیربار نیز از این قاچاقچیان به دست آمده است.

این یکی از بزرگترین محموله های قاچاق است که در خاک عربستان سعودی کشف شده است. قاچاق مواد مخدر در این کشور جرم بزرگی محسوب می شود و عربستان افرادی را که به قاچاق مبادرت کنند، به اعدام محکوم می کند.

در ماه نوامبر نیز یک محمولۀ ۲۸.۸ تنی حشیش و ۲۶ کیلوگرم هرویین در این کشور کشف شده بود.