ایرانی‌ها چگونه گذران وقت می‌کنند؟

ایرانی‌ها چگونه گذران وقت می‌کنند؟
Copyright 
نگارش از Euronews
هم‌رسانی این مطلبنظرها
هم‌رسانی این مطلبClose Button
آگهی

مرکز آمار ایران جزییات کامل «طرح گذران وقت» در نقاط شهری ایران را منتشر کرد که براساس آن، جوانان بیشتر وقت خود را در ۲۴ ساعت روز به مراقبت های شخصی می گذرانند.

مرکز آمار ایران این طرح را در بهار سال ۱۳۹۴ براساس تجربیات سایر کشورها و با هدف ارائه اطلاعات مربوط به شناخت نوع و مدت زمان فعالیت های انجـام شـده توسـط افـراد جامعـه و بررسـی تغییرات شیوه زندگی افراد تهیه کرده است.

در این آمارگیری جمع آوری اطلاعات توسط خـانوار بـه روش «خـود تکمیلـی» انجـام شده است. به این ترتیب که خانوار با توجه به توضیحات مامور آمارگیر و راهنمای خانوار، شرح فعالیت های خـود را در طول یک شبانه روز به تفکیک تحویل مامور آمار می داد.

دو ساعت و ۵۲ دقیقه فعالیت شغلی

بر اساس این بررسی آماری، ایرانیان به طور میانگین دو ساعت و ۵۲ دقیقه در طول شبانه روز را به فعالیت‌های شغلی اختصاص می‌دهند. این رقم در گروه مردان چهار ساعت و ۵۸ دقیقه و در گروه زنان ۴۶ دقیقه برآورد شده است.

نكته قابل توجه آنكه میزان زمان سپری شده در فعالیت‌های شغلی با مدرک تحصیلی افراد رابطه مستقیم دارد، به طوری كه در گروه‌های مختلف تحصیلی بالاترین زمان سپری شده برای كار به افراد دارای دكترای تخصصی با ۴ ساعت و ۱۱ دقیقه اختصاص دارد و كمترین زمان سپری شده برای فعالیت‌های شغلی در گروه سواد آموزان بوده است.

همچنین این بررسی نشان می دهد که جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه را به فعالیت‌های آموزشی اختصاص می دهند.

روزانه ۱۶ دقیقه ورزش

نتایج این طرح نشان می‌دهد كه بعد از فعالیت نگهداری و مراقبـت شخصـی، متوسط بیشترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت خانه داری با ۳ ساعت و ۱۲ دقیقه و فعالیت های شغلی با ۲ ساعت و ۵۲ دقیقه و استفاده از رسانه‌های جمعی با ۲ ساعت و یک دقیقه و همچنین متوسط كمترین زمان صرف شده در شبانه روز مربوط به گروه فعالیت داوطلبانه و خیریه برابر با ۲ دقیقه بوده است.

فعالیت‌های وقت گذران جوانان بین ۱۵ تا ۲۴ ساله نشان می‌دهد بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی (۱۳ ساعت و ۱۳ دقیقه)، متوسط بیشترین زمان صرف شده در یک شبانه روز، به گروه فعالیت‌های آموزشی و فراگیری با ۳ ساعت و ۳۳ دقیقه و پس از آن استفاده از رسانه‌های جمعی با ۲ ساعت و ۸ دقیقه اختصاص داشته است.

متوسط كمترین زمان صرف شده در یك شبانه روز توسط این گروه سنی نیز مربوط به گروه فعالیت‌های داوطلبانه و خیریه و برابر یک دقیقه بوده است. علاوه بر این، آمار ها نشان می دهد هر ایرانی روزانه به طور متوسط تنها ۱۶ دقیقه ورزش می کنند، ۲ دقیقه فعالیت داوطلبانه و خیرخواهانه می کند و روزانه ۱۸ دقیقه نیز تفریح می کنند.

خانه داری در روزهای تعطیل و غیر تعطیل دومین رتبه را دارد

بررسی شیوه فعالیت های گذران وقت افراد در روزهای تعطیل و غیر تعطیل نشان می دهد که فعالیت ها در این روزها متفاوت است. بر این اساس افراد در روزهـای غیر تعطیـل به طور متوسط با ۳ ساعت و ۳ دقیقه «کـار و فعالیت های شغلی»؛ ۵۶ دقیقه «فعالیت های آموزشی»؛ و با ۳ سـاعت و ۱۳ دقیقـه «خانه داری»، زمان بیشتری را نسبت به روزهای تعطیل اختصاص داده اند.

در سایر گروه های فعالیت بجز فعالیت هـای داوطلبانه و خیریـه، متوسـط زمـان صرف شده افراد در روزهای تعطیل بیش از روزهای غیرتعطیل بوده است که بیشترین آن مربوط به «نگهداری و مراقبت شخصی» با ۱۳ سـاعت و ۵۷ دقیقه،«مشارکت اجتماعی یا ارتباطات اجتماعی» به طور متوسط با یک ساعت و ۲۰ دقیقه و «استفاده از رسانه های جمعی» با ۲ سـاعت و ۱۴ دقیقه بوده است.

نتایج این بررسی نشان می دهد، به طور متوسط بیشترین زمان صرف شده در روزهای تعطیل و غیر تعطیل، مربوط به فعالیـت هـای خانـه داری بعد از گروه فعالیت نگهداری و مراقبت شخصی بوده است.

هم‌رسانی این مطلبنظرها

مطالب مرتبط

آمریکا و بریتانیا تحریم‌های جدیدی را علیه برنامه پهپادی جمهوری اسلامی ایران وضع کردند

پایگاه‌های نظامی در دل کوه تا پالایشگاه‌ها؛ اسرائیل کدام هدف را برای ضربه به ایران انتخاب می‌کند؟

روایت‌ها از خشونت پلیس ایران و مقابله زنان با حجاب اجباری؛ هشتگ #جنگ_علیه_زنان فراگیر شد