جراحی تومور مغزی همزمان با نواختن ساکسوفون

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
جراحی تومور مغزی همزمان با نواختن ساکسوفون

خبر کوتاه
تیم جراحان بیمارستان مالاگا در اسپانیا موفق شد برای نخستین بار در اروپا تومور مغزی بیماری را جراحی کنند که هوشیار بود و ساکسوفون می نواخت.
به گفته پزشکان به این روش صدمات احتمالی عمل جراحی را تا حد قابل توجهی کاهش می دهد.