حکم حبس ابد برای دو شهروند سوئد به اتهام اقدامات تروریستی در سوریه

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
حکم حبس ابد برای دو شهروند سوئد به اتهام اقدامات تروریستی در سوریه

دادگاهی در سوئد دو شهروند این کشور را به اتهام اقدامات تروریستی در سوریه به حبس ابد محکوم کرد.
این افراد که ۳۰ و ۳۲ ساله هستند در سال ۲۰۱۳ از سوی پلیس امنیت سوئد به ظن انجام اقدامات تروریستی و کشتار در سوریه، بازداشت شده بودند.
هنوز مشخص نیست افراد کشته شده از سوی این دو نفر چه کسانی بوده اند اما به گفته دادستان به نظر می رسد، شهروندان عادی سوری بوده اند.

پلیس در تحقیقات خود فیلم هایی یافته که این دو فرد را با سه مرد دیگر نشان می دهد در حالی که چهره های آنها در فیلم نمایان نیست.
دادگاه نام هیچ گروهی را که این افراد با آنها همکاری می کرده اند، ذکر نکرده اما تاکید داشته این افراد با گروه های اسلامگرای افراطی نزدیک بوده اند.

با وجود اعلام محکومیت این دو فرد آنها خود را بیگناه دانسته و از ارایه درخواست تجدید نظر درباره حکم دادگاه خبر داده اند.
به گفته پلیس سوئد، از سال ۲۰۱۲ تاکنون حدود ۲۸۰ شهروند این کشور به گروه های تروریستی در عراق و سوریه پیوسته اند و حدود ۱۱۵ نفر از آنها به این کشور بازگشته اند.