انتخابات اسپانیا؛ نظرسنجی ها از افزایش محبوبیت احزاب «شهروندان» و «پودموس» می گویند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
انتخابات اسپانیا؛ نظرسنجی ها از افزایش محبوبیت احزاب «شهروندان» و «پودموس» می گویند

یک هفته مانده به انتخابات پارلمانی اسپانیا، نظرسنجی ها از افزایش محبوبیت دو حزب «شهروند» و «پودموس» نسبت به دو حزب سنتی این کشور یعنی حزب راست میانه و سوسیالیست ها خبر می دهند. این انتخابات قرار است روز بیستم دسامبر برگزار شود و ماریانو راخوی، رهبر حزب راست میانه روی مردم امیدوار است بازهم در قدرت باقی بماند.

نخست وزیر اسپانیا امیدوار است بهتر شدن وضعیت اقتصادی و کاهش نسبی نرخ بیکاری به پایین ترین حد طی چهار سال گذشته آرای حزب متبوع وی را افزایش بدهد. به موجب این نظرسنجی ها، حزب مردم با بیش از ۲۸ درصد آرا خواهد توانست بین ۱۱۷ تا ۱۲۴ کرسی را کسب کند.

سوسیالیست ها هم که طی چند سال گذشته اپوزیسیون اسپانیا را علیه دولت ماریانو راخوی رهبری کرده اند امیدوار به کسب اکثریت پارلمان هستند. با اینحال و بر طبق نظرسنجی ها این حزب از شانس بالایی برخوردار نخواهد بود و با کمتر از ۲۰ درصد آرا، در مقام چهارم این انتخابات خواهد ماند. به موجب این نظرسنجی ها، این میزان کاهش محبوبیت برای این حزب که از سال ۱۹۲۳ یکی از پرطرفدارترین احزاب در این کشور بود، بی سابقه است.

این نظرسنجی ها که در فاصله بیست هفتم نوامبر تا نهم دسامبر تهیه شده از پیشتازی حزب میانه روی سیدادانوس یا شهروندان به رهبری آلبرت ریورا و دیگر حزب چپ گرا و نوپای پودموس خبر می دهد. حزب شهروندان که خاستگاه آن ایالت کاتالونیاست از مخالفان سرسخت استقلال این منطقه از اسپانیاست.

به موجب این نظرسنجی ها این دو حزب هر کدام به ترتیب ۲۳ و ۱۹ درصد از آرا را در انتخابات روز بیستم دسامبر به خود اختصاص خواهند داد.

اسپانیا از سال ۲۰۰۷ با بحران اقتصادی روبرو بوده و برنامه های ریاضت اقتصادی دولت های اخیر این کشور بویژه در دوران نخست وزیری ماریانو راخوی اعتراض های زیادی را به دنبال داشته است. به نظر می رسد رشد نسبی اقتصاد این کشور در سال جاری طی هشت سال گذشته و همچنین کاهش نرخ بیکاری اندکی از این اعتراض ها کاسته و همانطور که در این نظرسنجی ها ذکر شده، بخت حزب حاکم را برای پیروزی در این انتخابات نسبت به دیگر احزاب افزایش داده است.