هانیبال قذافی برای ساعاتی در لبنان ربوده و سپس آزاد شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
هانیبال قذافی برای ساعاتی در لبنان ربوده و سپس آزاد شد

خبر کوتاه

هانیبال قذافی، یکی از فرزندان معمر قذافی، رهبر سابق لیبی، برای ساعاتی در لبنان ربوده شده و سپس آزاد شد.

بنابر گزارشها، ربایندگان او خواهان کسب اطلاعاتی درباره سرنوشت امام موسی صدر، روحانی شیعه بودند که در سال 57 خورشیدی در لیبی ناپدید شد.