فیس بوک امکان ساخت حساب کاربری حرفه ای را فراهم می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
فیس بوک امکان ساخت حساب کاربری حرفه ای را فراهم می کند

خبر کوتاه

از این پس افرادی که حساب کاربری حرفه ای در فیس بوک باز می کنند نمی توانند بازی مشهور کندی کراش را از طریق صفحه فیس بوکشان بازی کنند. فیس بوک قصد دارد امکان افتتاح حساب کاربری حرفه ای را افراد و شخصیتهای حقوقی بدهد و به همین منظور امکانات فیس بوک برای کاربران حرفه ای متفاوت از کاربران معمولی خواهد بود.