آتش سوزی در سکوی نفتی آذربایجان در خزر جان ۳۲ کارگر را ستاند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
آتش سوزی در سکوی نفتی آذربایجان در خزر جان ۳۲ کارگر را ستاند

خبر کوتاه
بر اثر آتش سوزی در یک سکوی نفتی جمهوری آذربایجان در دریای خزر ۳۲ کارگر جان باختند. این سکوی نفتی متعلق به سوکار، شرکت ملی نفت آذربایجان و در میدان نفتی گونشلی واقع است. دلیل آتش سوزی آسیب دیدگی یک لوله گاز سکو بر اثر طوفان شدید اعلام شده است.