بحران پناهجویان: مرز مقدونیه و یونان باز شد

بحران پناهجویان: مرز مقدونیه و یونان باز شد
نگارش از Euronews

گرچه مرز مقدونیه و یونان بعد از دو روز باز شده است اما فقط شهروندان کشورهای جنگزده مثل افغانستان و عراق و سوریه حق گذر دارند. نسیم ایرانی است و

گرچه مرز مقدونیه و یونان بعد از دو روز باز شده است اما فقط شهروندان کشورهای جنگزده مثل افغانستان و عراق و سوریه حق گذر دارند.

نسیم ایرانی است و همانطور که توضیح می دهد با تعدادی از اعضای خانواده اش به اینجا آمده اما تنها همسر او که افغان است حق دارد وارد مقدونیه شود: «نتوانستیم از مرز بگذریم. به ما گفتند شما ایرانی هستید و همسرتان افغان است و تنها در صورتی که او طلاق بگیرد می تواند از مرز بگذرد. ولی ما نمی خواهیم از هم جدا شویم. ما می خواهیم با هم باشیم.»

همزمان٬ مقامات دولتی یونان از عدم همکاری و کمک رسانی دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای کنترل موج مهاجران ابراز نارضاتی کردند. نیکوس ژیداسکی٬ معاون وزیر امور خارجه یونان٬ روز جمعه گفت: «از ماه مه گذشته یونان به طور مرتب از اتحادیه اروپا خواستار کمک های انسانی و فنی است٬ اما تا امروز بخش خیلی ناچیزی از نیاز های ما برآورده شده است.»

در این میان٬ گزارش شده است که کمیسیون اروپا تا ده روز دیگر ساز و کار جدیدی را برای ساماندهی و اعزام مرزبانان ویژه برای اعمال نظارت بیشتر و بهتر بر مرزی های منطقه شنگن تعریف و تعیین خواهد کرد.

مطالب مرتبط