اعتراض کامیونداران روسیه به طرح افزایش عوارض بزرگراهها

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اعتراض کامیونداران روسیه به طرح افزایش عوارض بزرگراهها

کامیونداران روسیه به اعتراض خود به طرح دولت برای افزایش عوارض
بزرگراهها در این کشور ادامه دادند. کامیونداران خشمگین سعی دارند این بار با مسدود کردن ورودی های پایتخت، صدای خود را به گوش مسئولان مربوطه برسانند. آنها خواهان لغو طرح وضع مالیات های جدید هستند؛ طرحی که هزینه های آنها را دست کم پانزده درصد افزایش خواهد داد.

مسئولان روسیه می گویند در نظر دارند درآمد ناشی از افزایش مالیات را در ارتقاء وضعیت بزرگراههای کشور هزینه کنند؛ مسئله ای که به زعم بسیاری از رانندگان شعاری بیش نیست و به فساد بیشتر دامن خواهد زد. ولادیمیر کوتسی، یک راننده کامیون در این باره می گوید: «پول همانطور که برنامه ریزی شده مصرف خواهد شد، اما در کجا؟ در جیب هایشان میلیون، میلیون پول وجود دارد ولی باز هم کمشان است و بیشتر می خواهند.»

طبق برنامه جدید برنامه راننده ها موظف می شوند با نصب یک دستگاه الکترونیکی خودکار، میزان استفاده از جاده ها را ثبت کنند. عدم پرداخت عوارض می تواند جرایم نقدی سنگینی را برای رانندگان خاطی به همراه داشته باشد.