اسراییل ارتباط با اتحادیۀ اروپا بر سر تنش با فلسطینی ها را متوقف کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
اسراییل ارتباط با اتحادیۀ اروپا بر سر تنش با فلسطینی ها را متوقف کرد

خبر کوتاه

دولت اسراییل ارتباطات خود با بروکسل را در رابطه با تنش میان اسراییلی ها و فلسطینی ها متوقف کرد. این اقدام در پاسخ به مصوبۀ اتحادیۀ اروپاست که به موجب آن تولید کنندگان اسراییلی موظف شده اند بروی محصولات تولید شده در شهرک های یهودی نشین در اراضی اشغالی برچسب محل تولید بزنند.

کمیسیون اروپا روز یازدهم نوامبر این طرح را تصویب کرد و بر اساس آن، تولید کنندگان اسراییلی که در اراضی اشغال شده پس از سال ۱۹۶۷ موسسات صنعتی یا کشاورزی خود را تاسیس کرده اند باید محل تولید را ذکر کنند. این امر با توجه به تحریم محصولات تولید شدۀ اسراییلی در اراضی اشغالی به ضرر اسراییل خواهد بود.

دولت اسراییل در نخستین واکنش به این اقدام، ضمن محکوم کردن آن تمامی گفت و گوهای خود در مورد مذاکرات صلح میان فلسطینی ها و اسراییلی ها را که قرار بود با مشارکت اتحادیۀ اروپا برگزار شود، لغو کرد.

در بیانیه ای که دولت اسراییل منتشر کرده، تاکید شده است تا زمانیکه اتحادیۀ اروپا در این تصمیم خود بازنگری نکند، و همچنین ارزیابی مجدد نقش اتحادیۀ اروپا در روند صلح در منطقه، این روابط از سرگرفته نخواهد شد.

در سال ۲۰۱۴ میزان محصولات صادر شدۀ تولیدی در اراضی اشغالی از سوی اسراییل به اتحادیۀ اروپا ۱۵۴ میلیون یورو بوده است.