افشاگری گروه بریتانیایی درباره هویت شرکت های حامی نشست آب و هوایی پاریس

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
افشاگری گروه بریتانیایی درباره هویت شرکت های حامی نشست آب و هوایی پاریس

گروه بریتانیایی «برندالیسم» (برند+وندالیسم) با انتشار ویدیویی، هویت شرکت های تجاری که در برگزاری اجلاس جهانی آب و هوایی پاریس همکاری داشته اند را برملا کرد. هدف از این کار انتقال پیامی ساده و در عین حال شفاف است: چگونه می خواهید با گرمایش زمین مقابله کنید در حالیکه با شرکت هایی همکاری می کنید که خود در زمره آلوده کننده های بزرگ دنیا قرار دارند؟ در این ویدیو پوسترهای تبلیغاتی جای خود را به پوسترهایی داده اند که بیشتر با دنیای واقعی همخوانی دارد. پیام های این تبلیغات هم دستکاری و آن طور که باید اصلاح شده اند.


البته این نخستین باری نیست که گروه بریتانیایی دست به چنین کاری می زند. طبق مستندات کانال یوتیوب این گروه، «براندالیسم» در سال ۲۰۱۴ هم دست کم در ده شهر دنیا، ۳۶۵ مورد مشابه را عملی کرد


«براندالیسم» جنبشی است شورشگرا علیه «تجاوز بصری غول های رسانه ای و تبلیغاتی». در سال ۲۰۱۲ در بریتانیا تاسیس شده و دامنه فعالیت آن بواسطه هنرمندانی که جذب این جنبش شده اند، ده شهر مختلف این کشور را در برمی گیرد. در فرصت های مقتضی، هنرمندان دیگری نیز به این جمع اضافه می شوند. به عنوان نمونه در ماه مه ۲۰۱۴ حدود چهل هنرمند برای اشغال دستکاری در ۳۶۰ پانل تبلیغاتی با هم در ارتباط بودند.