کریمه همچنان با بحران بی برقی روبروست

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
کریمه همچنان با بحران بی برقی روبروست

در پی انهدام دکل های خطوط انتقال برق اوکراین به کریمه در اواخر هفته گذشته٬ این شبه جزیره همچنان با بحران انرژی دست و پنجه نرم می کند. بیش از یک میلیون و ششصد هزار تن از جمعیت دو میلیونی کریمه در بی برقی بسر می برند. این شبه جزیره که پیش از این یک جمهوری خود مختار وابسته به اوکراین بود، از مارس سال ۲۰۱۴ به فدراسیون روسیه پیوست.

یکی از شهروندان سواستوپول می گوید: «تقریبا بیشتر ایستگاههای پمپ بنزین در شهر فعال نیستند. تنها تک و توکی کار می کنند. این خیلی سخت است. با اینحال ما محکم ایستاده ایم. راه حل دیگری وجود ندارد.»

بنا به گزارشهای رسیده روند تعمیر و بازسازی دکلهای فشار قوی برق با مقاومت طرفداران دولت مرکزی اوکراین روبروست.