«خشونت های پنهان و آشکار علیه زنان باید متوقف شود»

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
«خشونت های پنهان و آشکار علیه زنان باید متوقف شود»

خبر کوتاه

روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنان با راهپیمایی های گسترده در کشورهای مختلف همراه بود. خشونت خانگی و تجاوز از رفتارهای متداول علیه زنان در جهان است که همه روزه قربانیان زیادی برجای می گذارد. زنان در این تظاهرات که در سراسر جهان برگزار شد خواهان متوقف کردن این خشونت ها شدند.

روز بیست و پنجم نوامبر که به عنوان روز بین المللی مبارزه با خشونت علیه زنان انتخاب شده همه ساله با آغاز «کارزار سالانۀ از صلح خانگی تا صلح جهانی» نیز همراه است. این کارزار که به مدت ۱۶ روز برگزار می شود، در سال ۱۹۹۱ و در اولین گردهمایی جهانی توسط زنان معرفی شد.

در بیست و پنجم نوامبر سال ۱۹۶۰ خواهران میرابل در جمهوری دومینیکن و به دستور دیکتاتور این کشور به قتل رسیدند. سازمان ملل در سال ۱۹۹۹ این روز را به عنوان روز جهانی اعتراض به خشونت علیه زنان انتخاب کرد و کارزار ۱۶ روز فعالیت برای محو خشونت ها علیه زنان نیز از همان زمان به اجرا گذاشته شد.

این کارزار توسط بیش از ۴۰۰۰ سازمان و نهاد فعال در زمینۀ دفاع از حقوق زنان در سراسر دنیا همه ساله در روز بیست و پنجم نوامبر آغاز می شود و در روز دهم دسامبر پایان می پذیرد. آگاهی بخشی به زنان در رابطه با خشونت های اعمال شده در سراسر دنیا از جمله اهداف این کارزار است.