انفجار در اتوبوس حامل اعضای گارد ریاست جمهوری تونس

انفجار در اتوبوس حامل اعضای گارد ریاست جمهوری تونس
نگارش از Euronews

وقوع یک انفجار در اتوبوس حامل اعضای گارد ریاست جمهوری تونس دستکم ۱۴ کشته و دهها مجروح برجا گذاشت. این انفجار در زمان توقف اتوبوس در ایستگاهی که این

وقوع یک انفجار در اتوبوس حامل اعضای گارد ریاست جمهوری تونس دستکم ۱۴ کشته و دهها مجروح برجا گذاشت.

این انفجار در زمان توقف اتوبوس در ایستگاهی که این اتوبوس برای سوار و یا پیاده کردن اعضای گارد توقف می کند، رخ داده است.

وزارت کشور تونس می گوید، این انفجار در مرکز تونس و در یکی از مناطق بسیار پر رفت و آمد شهر صورت گرفته است. پلیس زمان وقوع این انفجار را ساعت ۵ عصر و در فاصله ۵۰۰ متری تا ساختمان وزرات کشور عنوان کرده است.

درپی این حادثه رئیس جمهوری تونس ۳۰ روز وضعیت اضطراری در کشور اعام کرد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را برعهده نگرفته است. مقام های امنیتی تونس همچنین از دستگیری یک نفر در ارتباط با این حمله خبر داده اند.

مطالب مرتبط