اتحاد ملی و هم پیمانی احزاب سیاسی در فرانسه

اتحاد ملی و هم پیمانی احزاب سیاسی در فرانسه
نگارش از Euronews

برقراری اتحاد مقدس میان همه فرانسویان برای رویارویی با خطر حمله افراط گرایان. این هدفی است که دولت و رئیس جمهوری فرانسه بعد از وقایع روز جمعه در پی

برقراری اتحاد مقدس میان همه فرانسویان برای رویارویی با خطر حمله افراط گرایان. این هدفی است که دولت و رئیس جمهوری فرانسه بعد از وقایع روز جمعه در پی آن هستند. فرانسوا اولاند روز یکشنبه رهبران تمام احزاب سیاسی این کشور از جمله نیکولا سارکوزی، رهبر حزب جمهوریخواهان و رئیس جمهوری پیشین را به حضور پذیرفت. انتقادات سارکوزی در پایان این نشست، غافلگیر کننده بود: «واژه جنگ چیزی نیست که تصادفا و غفلتا به زبان بیاید. من به رئیس جمهوری گفتم که باید واکنش های درخور داشته باشیم، یعنی نوعی انعطاف در سیاست خارجی همراه با تصمیم گیری در سطح اروپا و اعمال تغییرات بنیادین در سیاست امنیتی.»

از سوی دیگر مارین لوپن، رهبر حزب ناسیونالیست و تندرو جبهه ملی گفت که به این اتحاد ملی «پای بند» خواهد بود، و در عین حال خواستار اقدامات جدی تری در کنترل مرزها شد: «ما درخواست کردیم که این کنترل ها دائمی شوند و فرانسه دیگر مرزهای خودش را داشته باشد.»

فرانسوا اولاند روز شنبه در سومین سخنرانی خود پس از وقایع پاریس از لزوم وحدت سخن گفت: «من همه را به اتحاد و حفظ خونسردی دعوت می کنم. روز دوشنبه در برابر اعضای مجلس ملی و سنا در ورسای صحبت می کنم تا در این آزمون ملت را به همدلی دعوت کنم.»

در ژانویه ۲۰۱۵ پس از حمله به شارلی ابدو که ۱۷ کشته بر جای گذاشت، تنها مانوئل والس، نخست وزیر بود که در برابر مجلس ملی سخنرانی کرد. ولی اکنون تمام رهبران سیاسی فرانسه در حمایت از دولت هم قسم شده اند.

مطالب مرتبط

موضوع داغ

مطالب بیشتر درباره

حملات پاریس