افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
افزایش اشتغالزایی و کاهش نرخ بیکاری در آمریکا

براساس آخرین آمارها، نرخ بیکاری در ایالات متحده آمریکا در ماه اکتبر سال جاری به پایین ترین حد خود طی ۷ سال اخیر رسیده است. میزان اشتغالزایی در این کشور نیز بالاتر از انتظارات گزارش شده است.

اقتصاد آمریکا در ماه سپتامبر تنها ۱۳۷ هزار فرصت شغلی ایجاد کرده بود. این میزان از اشتغالزایی در ماه اکتبر به رقم ۲۷۱ هزار فرصت شغلی رسیده است. نرخ بیکاری نیز به ۵ درصد جمعیت فعال این کشور تنزل یافته است. در بخشهای ارائه خدمات به شرکتها و موسسات همچنین در بخش بیمه بهداشتی درمانی بیشترین میزان اشتغالزایی ثبت شده است.

این آمار می تواند سیاستگذاران بانک مرکزی ایالات متحده را برای افزایش نرخ بهره این نهاد ترغیب کند. کمیته سیاست پولی بدنبال نشانه هایی است که از قوت گرفتن و ظرفیت بالای اقتصاد کشور حکایت کند تا بتواند در سیاست پولی خود تحول ایجاد کند.