تاثیر مثبت پناهجویان بر صنعت دخانیات آلمان

Access to the comments نظرها
نگارش از Soroush Alavi
تاثیر مثبت پناهجویان بر صنعت دخانیات آلمان

ورود پناهجویان به آلمان می تواند میزان مصرف دخانیات در این کشور را افزایش دهد و باعث رونق بیلان مالی این صنعت شود.

پیش بینی می شود آلمان در سال ۲۰۱۵ پذیرای حدود ۸۰۰ هزار نفر پناهجو باشد. حدود ۴۸ درصد این رقم افرادی هستند که به مصرف دخانیات عادت دارند. امری که می تواند افزایش سالانه میزان مصرف سیگار در این کشور را به رقم ۸۱۰ میلیون نخ برساند.

براساس آمارها طی ۵ سال اخیر میزان مصرف دخانیات در اروپا ۲۱ درصد کاهش داشته است.