محافظه کارهای مخالف اتحادیه اروپا، پیروز انتخابات لهستان

محافظه کارهای مخالف اتحادیه اروپا، پیروز انتخابات لهستان
نگارش از Euronews

حزب محافظه کار «قانون و عدالت» برنده انتخابات پارلمانی لهستان شد. شمارش اغلب آرای اخذ شده نشانگر پیروزی چشمگیر این حزب مخالف دولت است. شمارش اولیه

حزب محافظه کار «قانون و عدالت» برنده انتخابات پارلمانی لهستان شد. شمارش اغلب آرای اخذ شده نشانگر پیروزی چشمگیر این حزب مخالف دولت است.

شمارش اولیه آرا حاکی از آن بود که این حزب اکثریت آرا را کسب خواهد کرد، اما حالا اعلام شده که هنوز مشخص نیست آیا این حزب خواهد توانست بطور مستقل دولت تشکیل بدهد یا مجبور خواهد بود برای تشکیل دولت با احزاب دیگر ائتلاف کند.

در کشور لهستان، تشکیل دولت ائتلافی، سنتی مرسوم است و از ۲۶ سال قبل تاکنون هیچ حزبی نتوانسته است بتنهایی دولت تشکیل بدهد.

به احتمال زیاد خانم بیاتا زیدلو نخست وزیر بعدی لهستان خواهد شد زیرا یاروسلاو کازینسکی، رهبر حزب از نامزد شدن برای این پست صرف نظر کرده است.

اوا کوپاچ، نخست وزیر کنونی لهستان شکست را پذیرفته است. راستگراهای میانه رو از حدود هشت سال قبل قدرت را در لهستان در اختیار داشتند اما حالا باید در نقش اپوزیسیون عمل کنند.

به گفته تحلیلگران، حزب «قانون و عدالت» با شعارهای توده گرایانه توانسته است حمایت بسیاری از مردم را در روستاها و مناطق فقیرنشین جلب کند.

حزب «قانون و عدالت»، حزبی است محافظه کار که مخالف سیاستهای اتحادیه اروپا محسوب می شود. این حزب وعده داده است که نقش سیاستگذاریهای مستقل کشوری را در اقتصاد افزایش دهد و سن بازنشستگی را کم کند.

روی کار آمدن این حزب محافظه کار، کشورهای اروپایی را نگران همکاریهای آتی خود با لهستان خواهد کرد.

مطالب مرتبط