هفتادمین سالگرد امضای منشور و تولد سازمان ملل متحد؛ سازمانی آرمان گرایانه؟

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
هفتادمین سالگرد امضای منشور و تولد سازمان ملل متحد؛ سازمانی آرمان گرایانه؟

شنبه ۲۴ اکتبر سال ۲۰۱۵ میلادی برابر با هفتادمین سالگرد امضای منشور و تولد سازمان ملل متحد است، سازمانی که بدنبال دو جنگ خونین جهانی تشکیل شد و برقراری صلح، احترام به حقوق و حرمت انسان و تحقق عدالت در مقیاس جهانی از اهداف شکل گیری آن بود.

در طول ۷۰ سال از زمان تشکیل آن، تعداد اعضای این سازمان از ۵۱ به ۱۹۳ عضو رسیده و این سازمان در منازعات و حوادث بسیاری پادرمیانی کرده است، برخی موفق و برخی هم ناموفق.

بان کی مون، هشتمین دبیرکل سازمان ملل متحد در هفتاد سالگی این سازمان گفت:«تشکیلات ما شاید بی عیب و نقص نباشد ، اما اجازه دهید بگویم که بدون سازمان ملل متحد دنیای ما دنیای بد و تاریکی تری می بود. و اکنون با تصویب برنامه امیدوار کننده و الهام بخشِ ۲۰۳۰، سازمان ملل متحد بنا را به پیشرفت تمام ابناء بشر نهاده است.»

امروز حدود ۳۰۰ بنای شناخته شده در سراسر جهان به رنگ آبی، رنگ آرم و نشان سازمان ملل متحد در می آیند تا هفتادمین سالگرد تولد این سازمان جهانی را که به امید ایجاد دنیای عاری از جنگ و خونریزی تشکیل شد، جشن بگیرند و آن را گرامی بدارند.

بی شک، سازمان ملل متحد با تشکیل آن در سال ۱۹۴۵ میلادی بزرگترین گردهمایی ملل و دول برای ایجاد جهانی ایده آل بوده است. با این وجود و پس از هفتاد سال، گروهی همچنان کارآیی، بی طرفی و ماهیت دموکراتیک آن را زیر سوال می برند؟ آیا این سازمان در تحقق اهدافی که بر پایه آن شکل گرفت موفق بوده است؟