راهپیمایی صدها فعال صلح اسرائیلی و فلسطینی در بیت المقدس

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
راهپیمایی صدها فعال صلح اسرائیلی و فلسطینی در بیت المقدس

همزمان با اوج گیری خشونتها بین اسرائیلی ها و فلسطینیان در کرانه باختری، صدها فعال صلح اسرائیلی و فلسطینی روز شنبه در یک راهپیمایی در خیابانهای بیت المقدس شرکت کردند. شرکت کنندگان در این راهپیمایی شعار می دادند: «یهودیان و اعراب تن به دشمنی با یکدیگر نمی دهند.»

یوری ولتمن، فعال اجتماعی و معلم از شهر حیفا در شمال اسرائیل یکی از شرکت کنندگان در این راهپیمایی بود. او می گوید: «ما به اینجا آمدیم تا نشان دهیم که یهودیان و اعراب، اسرائیلی ها و فلسطینیان می توانند در کنار یکدیگر بایستند و در جهت سیاستی متفاوت حرکت کنند: سیاستی برای صلح و استقلال هر دو ملت به جای سیاست شدت بخشیدن به اشغالگری و گسترش شهرکها که دولت نتانیاهو در حال انجام آن است.»

برغم شعارهای صلح آمیز شرکت کنندگان اما برخی از شهروندان اسرائیلی با این راهپیمایی و شعارهای آن مخالفت می کردند. یک شهروند اسرائیلی با مورد خطاب قرار دادن اسرائیلی های شرکت کننده در این راهپیمایی، آنها را به ساده لوحی متهم
می کرد و فریاد می زد: «به همین ترتیب بود که ما را به آشویتز بردند.»