واکنشها به مجروح شدن سیاستمدار آلمانی طرفدار حقوق پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
واکنشها به مجروح شدن سیاستمدار آلمانی طرفدار حقوق پناهجویان

پس از حمله به یک نامزد انتخابات شهرداریها در شهر کلن آلمان، سیاستمداران منطقه ای و ساکنان این شهر، برای محکوم کردن حمله به این سیاستمدار آلمانی که به تلاش برای کمک به پناهجویان شهرت داشت، شمع روشن کرده و شب زنده داری کردند.

هانلوره کرافت، از مسئولان ایالت نوردراین-وستفالن آلمان در واکنش به این حمله گفت: “ما به اینجا آمده ایم تا بعنوان افراد دموکرات پیاممان را در قبال این عمل تنفر آمیز بفرستیم و بگوییم که ما بدون در نظر گرفتن گرایشهای سیاسی، از دموکراسی دفاع می کنیم.”

بنابر گزارشها، هنریته رکه، نامزد مستقل ولی مورد حمایت حزب حاکم اتحادیه دموکرات مسیحی آلمان، روز شنبه هنگام انجام تبلیغات انتخاباتی با چاقو مورد حمله قرار گرفت و به شدت از ناحیه گردن زخمی شد.

در برلین نیز عده ای برای محکوم کردن نژاد پرستی و بیگانه ستیزی، تجمع کردند.

یکی از آنها می گوید: “مهم است تا با حضورمان پیامی علیه بیگانه ستیزی بفرستیم و نشان دهیم که می خواهیم به افرادی که از جنگ و فقر گریخته اند کمک کنیم.همان طور که خانم مرکل گفت ما یک کشور ثروتمند هستیم و از عهده این کار بر می آییم.”

بنا به گفته پلیس آلمان، فرد ضارب که یک بیکار آلمانی است، بازداشت شده و انگیزه این کار خود را “نژادپرستی” عنوان کرده است.