زنی که شاید شهردار کلن آلمان شود چاقو خورد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
زنی که شاید شهردار کلن آلمان شود چاقو خورد

هنریته ریکر، نامزد مستقل در کمپین انتخاباتی خود برای پست شهردار شهر کلن آلمان توسط مهاجمی به ضرب چاقو به شدت مجروح شد.

وی صبح شنبه وقتی که به حاضران شاخه های رز می داد توسط مردی ۴۴ ساله هدف حمله قرار گرفت. سه نفر دیگر که به کمک وی شتافته بودند جراحاتی برداشته اند.

هنریته ریکر، بانویی که ممکن است شهردار شهر کلن شود نامزد مستقلی است که از حمایت دموکرات مسیحی های آلمان، حزب آنگلا مرکل صدر اعظم این کشور برخوردار است، حزبی که دروازه های آلمان را تا به امروز به روی مهاجران گشوده نگاه داشته است.

خانم ریکر اگرچه به شدت مجروح شده اما خطر مرگ جانش را تهدید نمی کند.