تظاهرات هزاران پلیس فرانسوی در برابر وزارت دادگستری

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
تظاهرات هزاران پلیس فرانسوی در برابر وزارت دادگستری

هزاران پلیس فرانسوی روز چهارشنبه گردهمایی اعتراضی بی سابقه ای در برابر وزارت دادگستری در پاریس برگزار کردند.

به گفته سازمان دهندگان این تجمع، این تظاهرات در اعتراض به کمبود امکانات پلیس و حمایت ناکافی نظام قضایی از مأموران اجرای قانون برنامه ریزی شده بود. تظاهرکنندگان همچنین خواهان برخورد قاطعانه تر دستگاه قضایی با مجرمان و تبه کاران شدند.

یک پلیس شرکت کننده در این تظاهرات می گوید: «ما احساس می کنیم مسئولان ما را فراموش کرده اند. از زمان حمله به (دفتر مجله) شارلی ابدو تا الآن حرفهای زیادی زده اند، حرفهای دلگرم کننده و تجلیل آمیز، اما در عمل اتفاق چندانی نیافتاده است. نیروهای پلیس می خواهند که شاهد اقدامات عملی باشند، اقداماتی درباره آینده کاریشان، آینده کاری کل پلیس، و همینطور اصلاحاتی در نظام جزایی و برخورد با مجرمان.»

روز سه شنبه، برنار کازنوو، وزیر کشور فرانسه، با شرکت در یک مراسم رسمی تلاش کرده بود تا نیروهای پلیس را از برگزاری این تظاهرات منصرف کند. با این حال، مقامات پلیس فرانسه با رد وعده های او برای رسیدگی به خواسته هایشان، سیاستهای وزارت کشور در تعامل با نیروی پلیس را مورد انتقاد قرار دادند.