اعتیاد به دنیای دیجیتال، حافظه طبیعی بشر را تهدید می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از مسعود سالاری
اعتیاد به دنیای دیجیتال، حافظه طبیعی بشر را تهدید می کند

کاربرد روزافزون وسایل دیجیتالی، حافظه بشری را به شدت تهدید می کند. کارشناسان هشدار می دهند که اعتماد بیش از حد افراد به وسایلی همچون تلفن همراه توانایی مغز آنها در ذخیره داده ها و استفاده دراز مدت از آن را بشدت کاهش داده است.

نتایج یک پژوهش در شرکت امنیت اینترنتی کاسپرسکی بر روی ۶۰۰۰ فرد بالغ نشان می دهد که ۴۷ درصد افراد شماره تلفن منزل کودکی خود را فراموش کرده اند، ۵۷ درصد تلفن محل کار خود را از حفظ نیستند و ۷۱ درصد قادر نیستند شماره تلفن فرزندان خود را به خاطر بیاورند. نکته قابل توجه آنکه حداقل ۳۶ درصد افراد برای پاسخ دادن به این سوال، بی درنگ به سراغ اینترنت رفتند.

در عین حال روانشناسان می گویند که این یک تغییر رفتار حافظه ای است و اعتماد دوباره به حافظه می تواند قابل بازگشت باشد.