خواهر پادشاه اسپانیا ژانویه محاکمه می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
خواهر پادشاه اسپانیا ژانویه محاکمه می شود

خبر کوتاه

دادگاه رسیدگی به اتهام فساد مالی کریستینا دوبوربون، خواهر پادشاه اسپانیا ۱۱ژانویه برگزار می شود.

این نخستین بار است که یکی از اعضای خاندان سلطنتی اسپانیا محاکمه می شود.

شوهر کریستینا نیز متهم به اختلاس میلیونها یورو از طریق قراردادهای مناقصه ای با دولتهای منطقه ای است.