دیدگاه برخی جوامع مذهبی مجارستان درباره پناهجویان

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دیدگاه برخی جوامع مذهبی مجارستان درباره پناهجویان

گزارش تحلیلی

ورود پناهجویان به مجارستان در ماههای اخیر با عکس العملهای گوناگونی در محافل سیاسی و رسانه های این کشور همراه بوده است. در این میان رهبران برخی جوامع مذهبی مجارستان نیز به موضوع پناهجویان واکنش نشان داده اند.

سلطان شولوک، رهبر جامعه مسلمانان مجارستان، بیش از هر چیز به دادن آزادی کافی به پناهجویان برای اجرای مناسک مذهبی شان تاکید می کند. او در مصاحبه با یورونیوز گفت: «یک روش برای پذیرفتن پناهجویان مسلمان رفتار عادلانه با آنهاست. این بسیار مهم است. اگر به این مسئله از دید اسلام بنگریم، مهم ترین چیز برای مسلمانان اجرا و فهم درست دین اسلام است.»

آندراش هیسلر، رهبر جامعه یهودیان مجارستان به این مسئله از زاویه دیگری نگاه می کند. وی بر همزیستی تاریخی مسلمانان و یهودیان تاکید می کند. وی در اینباره گفت: «اگر به تاریخ نگاه بیاندازیم، نمونه های فراوانی می یابیم که مسلمانان و یهودیان مسالمت آمیز با هم زندگی کردند و توانستند جامعه ای ارزشمند را شکل دهند. بنابراین گمان نمی کنم که دلیلی برای نگرانی جهت همزیستی دوباره با یکدیگر وجود داشته باشد.»

علیرغم نظرهای خوشبینانه رهبران مذهبی، رهبر جامعه مسلمانان مجارستان بر نظر خود مبنی بر آشنا نبودن پناهجویان با عادتهای سرزمین تازه تاکید می کند. وی درباره لزوم آشنا ساختن پناهجویان با شرایط تازه گفت: «بسیاری از مردم در اروپا، بویژه در اینجا در اروپای شرقی و مرکزی فراموش می کنند که برای نمونه پناهجویی که از افغانستان آمده، از سرزمینی جنگ زده می آید. مردمان افغانستان از سال ۱۹۷۹ در جنگ زیسته اند. افرادی که به اینجا می آیند هرگز در جامعه ای عادی چون جامعه ما زندگی نکرده اند.»

رهبر یهودیان مجارستان نیز با غیر منطقی خواندن ترس از ورود پناهجویان، مبارزه با تروریسم را وظیفه نهادهای رسمی می داند. او در اینباره گفت: «گمان نمی کنم که ترس از دیگر مذاهب منطقی باشد. ما باید از تروریسم واهمه داشته باشیم. وظیفه دولت و اتحادیه اروپا شناسایی پناهجویان با گرایشهای تروریستی است. وظیفه آنهاست تا خطر ورود تروریسم را کم کنند.»

بسیاری از پناهجویان از کشورهای جنگ زده همچون افغانستان و سوریه وارد کشور مجارستان شده اند. چندی پیش، این کشور برای جلوگیری از ورود پناهجویان ثبت نام نشده به داخل خاکش، مرزهای زمینی خود را بصورت کامل با صربستان، کشور همسایه، بست.