قهرمانی جارویس در رقابتهای موتورسواری ترکیه

قهرمانی جارویس در رقابتهای موتورسواری ترکیه
نگارش از Euronews

مرحله پایانی رقابتهای موتورسواری «اِندورو» موسوم به «دریا تا آسمان» روز یکشنبه در سواحل کمر در ترکیه برگزار شد. درحالیکه همه چشم ها بدنبال پیروزی

مرحله پایانی رقابتهای موتورسواری «اِندورو» موسوم به «دریا تا آسمان» روز یکشنبه در سواحل کمر در ترکیه برگزار شد.

درحالیکه همه چشم ها بدنبال پیروزی جانی واکر بود این موتور سوار بریتانیایی موفق نشد کارنامه پرافتخار این فصل خود را تکمیل کند و مرحله آخر به نام هموطن او به ثبت رسید.

جانی واکر در بخش قابل توجهی از مسابقه پیشتاز بود اما در پایان این گراهام جارویس بود که بعنوان نفر نخست از خط پایان گذشت.

بعد از واکر هم وید یانگ از آفریقای جنوبی، بعنوان نفر سوم روی سکو رفت.

مطالب مرتبط