طالبان مرکز ولایت قندوز افغانستان را تصرف کرد

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
طالبان مرکز ولایت قندوز افغانستان را تصرف کرد

گروه طالبان سپیده دم دوشنبه از سه جبهه به شهر قندوز مرکز ولایت قندوز افغانستان حمله کردند و هنگام غروب دفتر والی، پاسگاههای پلیس و قسمت اعظم شهر را به کنترل خود در آوردند.

خبرگزاری رویترز تهاجم دیروز طالبان و تصرف قندوز را بزرگترین موفقیت ۱۴ سال اخیر این گروه افراط گرا توصیف می کند.

ارتش افغانستان اعلام کرده است بدلیل حضور طالبان در مناطق مسکونی و در امان نگاه داشتن غیرنظامیان محتاطانه عمل کرده است.

طالبان با ورود به قندوز حدود ۷۰۰ زندانی را از زندان مرکزی این شهر آزاد و اعلام کردند در پی تصرف فرودگاه هستند.

ارتش و مقامات افغانستان می گویند بزودی شبه نظامیان طالبان را از شهر بیرون خواهند راند.

با پایان یافتن ماموریت جنگی نیروهای ناتو در افغانستان در پایان سال گذشته میلادی، نیروهای افغانستان وظیفه تامین امنیت این کشور را بر عهده گرفته اند.