آخرین زندانی دارای اجازه اقامت بریتانیا گوانتانامو را ترک می کند

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
آخرین زندانی دارای اجازه اقامت بریتانیا گوانتانامو را ترک می کند

خبر کوتاه
شاکر عامر دارای اجازه اقامت در بریتانیا، پس از ۱۳ سال بازداشت در گوانتاناموی آمریکا واقع در کوبا آزاد می شود. همسر عامرِ سعودی تبار زنی بریتانیایی است. آقای عامر در سال ۲۰۰۷ میلادی از اتهامات وارده مبرا اما همچنان در گوانتانامو نگاهداشته شد.