استخوان های اعضای خانوادۀ رومانف برای تحقیقات بیشتر نبش قبر شد

استخوان های اعضای خانوادۀ رومانف برای تحقیقات بیشتر نبش قبر شد
نگارش از Euronews

متخصصان روس، روز چهارشنبه استخوان های تعدادی از اعضای خانوادۀ تزار روسیه را برای تحقیقات بیشتر نبش قبر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این استخوان

متخصصان روس، روز چهارشنبه استخوان های تعدادی از اعضای خانوادۀ تزار روسیه را برای تحقیقات بیشتر نبش قبر کردند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این استخوان ها که گفته می شود به نیکلای دوم و همسرش الکساندرا تعلق دارد، در چارچوب تحقیقات برای روشن شدن ماجرای قتل خانوادۀ تزار نبش قبر می شوند.

نوع این تحقیقات و آزمایش هایی که قرار است به روی استخوان های نبش قبر شده انجام شود، دقیقا مشخص نشده اما گفته می شود این پژوهش ها برای روشن شدن نحوۀ اعدام و دفن آنها صورت می گیرد.

تحقیقات برای یافتن استخوان های خانوادۀ تزار از سال ۱۹۹۳ آغاز شده بود اما در سال ۲۰۰۹ و به دلیل «عدم پیشرفت قابل توجه» و به رغم یافتن استخوان های نسبت داده شده به نیکلای دوم، الکساندرا و سه دختر آنها، توسط کمیتۀ تحقیقات متوقف شد. در سال ۲۰۱۰ دادگاهی در روسیه تصمیم این کمیته را غیرقانونی اعلام کرد.

کلیسای ارتدوکس روسیه که همواره در مورد اصالت استخوان های نسبت داده شده به خانوادۀ تزار ابراز تردید می کرد، در ماه ژوییه گذشته خواستار از سرگیری تحقیقات در این زمینه و بویژه اصالت استخوان های نسبت داده شده به ولیعهد نوجوان و ماریا، یکی از دختران تزار شده بود.

اعضای خانوادۀ رومانف به همراه چند خدمتکار و پزشک سلطنتی پس از انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ به خانه ای در «یکاترینبورگ» منتقل شده و در ژوییۀ سال بعد در زیرزمین همان خانه به قتل رسیدند. در سال ۲۰۰۷، باقیماندۀ استخوان هایی در این منطقه کشف شد که به آلکسی، پسر کوچک نیکلای دوم و ماریا یکی از دختران خانوادۀ سلطنتی نسبت داده می شود.

پیش از آن و استخوان های دیگر اعضای خانواده رومانف در سال ۱۹۹۸ و در یک گور دسته جمعی در نزدیکی این خانه کشف شده بود.

کلیسای ارتدکس اعضای خانوادۀ رومانف را به عنوان شهید ملقب کرده است. بقایای استخوان های خانوادۀ تزار روسیه در کلیسای جامع «پیتر و پائول» در سن پترزبورگ نگهداری می شود.

مطالب مرتبط