الکسیس سیپراس سوگند خورد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
الکسیس سیپراس سوگند خورد

الکسیس سیپراس، رهبر حزب سیریزا روز دوشنبه به عنوان نخست وزیر یونان در برابر رییس جمهوری این کشور سوگند یاد کرد.

حزب سیریزا در انتخابات پارلمانی روز یکشنبه با کسب سی و پنج درصد آرا ۱۴۵ کرسی از مجموع سیصد کرسی پارلمان را به دست آورد. با این وجود این حزب نتوانست اکثریت مطلق آرا را کسب کند، به همین دلیل آقای سیپراس ناگزیر به تشکیل دولت ائتلافی است.حزب دموکراسی نوین، اصلی ترین رقیب سیریزا ۲۸ درصد آرا را کسب کرد و تنها ۷۵ کرسی پارلمان را به خود اختصاص داد.

آقای سیپراس پیش تر پس از پذیرش سومین برنامه ریاضت اقتصادی با اعلام انتخابات زود هنگام از سمت خود کناره گیری کرد. تصویب این برنامه در پارلمان انتقاد شدید مخالفان دولت و حتی بخشی از حزب سیریزا را در پی داشت و دولت سیپراس را بحران مشروعیت مواجه کرد.