فرود فضاپیمای سویوز در قزاقستان

فرود فضاپیمای سویوز در قزاقستان

فضاپیمای روسی سویوز حامل سه فضانورد روسی، قزاق و دانمارکی، از ایستگاه فضایی خود با کمک چتر نجات مخصوص و به سلامت در صحرایی در قزاقستان به زمین نشست. گنادی پادالکا، فضانورد روسی که درون این فضاپیما بود، بعد از دو سال اقامت به زمین بازگشته و به این ترتیب رکورد طولانی ترین اقامت در فضا را شکسته است.

فضاپیمای روسی سویوز حامل سه فضانورد روسی، قزاق و دانمارکی، از ایستگاه فضایی خود با کمک چتر نجات مخصوص و به سلامت در صحرایی در قزاقستان به زمین نشست. گنادی پادالکا، فضانورد روسی که درون این فضاپیما بود، بعد از دو سال اقامت به زمین بازگشته و به این ترتیب رکورد طولانی ترین اقامت در فضا را شکسته است.

تازه‌ترین ویدیو