هزاران اروپایی در حمایت و همدردی با مهاجران به خیابانها آمدند

هزاران اروپایی در حمایت و همدردی با مهاجران به خیابانها آمدند
نگارش از Euronews

شهروندان کشورهای اروپایی روز شنبه به نشانه همبستگی و در همدردی با مهاجران و پناهجویان در پایتخت ها و شهرهای مختلف قاره سبز تجمع و تظاهرات کردند. در

شهروندان کشورهای اروپایی روز شنبه به نشانه همبستگی و در همدردی با مهاجران و پناهجویان در پایتخت ها و شهرهای مختلف قاره سبز تجمع و تظاهرات کردند.

در آتن، پایتخت یونان حدود ۷۰۰ نفر با راهپیمایی به سوی دفتر اتحادیه اروپا خواهان گشوده شدن مرزهای اروپا به روی پناهجویان شدند.

در مادرید و شهرهای دیگر اسپانیا هزاران نفر به خیابانها آمدند. یکی از این افراد گفت:«بستن مرزها به روی مهاجران در قرن ۲۱ پذیرفتنی نیست.»

در لندن نیز ده ها هزار نفر در نکوهش جنگ و درگیری، حمایت از پناهجویان و اعتراض به سیاست های دولت بریتانیا تظاهرات کردند.

یک بریتانیایی صرب تبار گفت:«بطور وحشتناکی شرم آور است که دولت بریتانیا بعنوان یکی از ثروتمندترین دولت های دنیا درکی از آنچه بر مهاجران می گذرد، ندارد.»

مطالب مرتبط