برنامه های اقتصادی دو حزب مطرح لهستان در آستانه انتخابات

برنامه های اقتصادی دو حزب مطرح لهستان در آستانه انتخابات
نگارش از Euronews

خبر کوتاه حزب حاکم سیویک پلتفورم و حزب اپوزیسیون قانون و عدالت لهستان روز شنبه و با فرا رسیدن انتخابات پارلمانی در ۲۵ ماه اکتبر، برنامه های اقتصادی

خبر کوتاه
حزب حاکم سیویک پلتفورم و حزب اپوزیسیون قانون و عدالت لهستان روز شنبه و با فرا رسیدن انتخابات پارلمانی در ۲۵ ماه اکتبر، برنامه های اقتصادی خود را اعلام کردند. حزب حاکم می گوید در پی یکپارچه سازی نرخ های مالیاتی اشخاص است و حزب مخالف هم می گوید سرمایه گذاری در بخش خدمات عمومی را افزایش خواهد داد.

مطالب مرتبط