شهر مونیخ با مشکل اسکان پناهجویان روبرو شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شهر مونیخ با مشکل اسکان پناهجویان روبرو شد

با ورود هزاران پناهجوی جدید به آلمان، شهر مونیخ با مشکل روبرو شده و گنجایش اسکان تازه واردین را ندارد. این درحالی است که هر روز مهاجران بیشتری وارد مرکز ایالت بایرن می شوند. تنها در روز شنبه سیزده هزار پناهجو وارد این ایستگاه قطار شدند.

سربازان و پلیس آلمان برای کمک به مسافران خسته اعلام آمادگی کردند. سخنگوی پلیس مونیخ گفت: «در نظر داریم تا آنجا که ممکن است تعداد بیشتری از پناهجویانی را که دیروز آمده اند به تناسب ظرفیت، در استان ها و شهرهای دیگر بایرن پخش کنیم. در عین حال می خواهیم امکاناتی بوجود بیاوریم که آنها حداقل بتوانند امشب را اینجا بخوابند.»

هزاران پناهجویی که پس از گذراندن خطرها، موفق به رسیدن به مجارستان می شوند برای تقاضای پناهندگی در آلمان، باید با قطار وارد مونیخ شوند. ایستگاه مرکزی قطار در این شهر محل ثبت نام و ارسال پناهجویان به مراکز موقت است.

برای سبک تر کردن بار شهر مونیخ، قرار است علاوه بر اختصاص مراکز اسکان در بخش های دیگر، قطارهای مستقیمی، مهاجران را بدون توقف در مونیخ به مناطق شمالی ببرند.