ورود پناهجویان به مجارستان سخت تر می شود

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
ورود پناهجویان به مجارستان سخت تر می شود

به رغم تدابیر امنیتی، هر روز پناهجویان بیشتری به امید ورود به اروپا به مرز صربستان با مجارستان می آیند. وضعیت دشوار پناهجویان در مجارستان و چگونگی رسیدگی به این جمعیت، به معضل حاد اروپا تبدیل شده است.

سازمانهای حقوق بشر و برخی از کشورهای اروپایی دولت مجارستان را به خاطر برخورد سخت با پناهجویان مورد انتقاد قرار داده اند. از جمله، صدراعظم اتریش رفتار خشن مجارستان با پناهجویان را به عملکرد نازی ها در مقابل یهودیان تشبیه کرد و خواستار رفع تبعیض در پذیرش مهاجران شد.

پیتر بوکارت، مدیر بخش بحران دیده بان حقوق بشر گفت: « یا به ساختن دیوار و استفاده از ارتش و زندانی کردن پناهجویان ادامه می دهیم. یا باید بپذیریم آنها باز هم برای آمدن به اروپا تلاش خواهند کرد و ما باید به صورت انسانی با رعایت حق قانونی پناهندگی با این مسئله برخورد کنیم.»

دولت مجارستان برای جلوگیری از ورود پناهجویان به کشورش از نیروی کار زندانیان استفاده کرده، دیوارهایی با سیم خاردار در مناطق مرزی کشور با صربستان می سازد. بنا به گفته ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان از تاریخ پانزدهم سپتامبر کسانی که به رغم تدابیر بازدارنده وارد کشور شوند مهاجران غیرقانونی محسوب شده با آنان برخورد قانونی خواهد شد. اما مشاهدات عینی نشان می دهد که هم اکنون نیز عده ای از پناهجویانی که موفق به عبور از مرز شده اند بازداشت و زندانی شده اند.

آقای اوربان اقدامات بازدارنده را برای جلوگیری از هجوم بیشتر پناهجویان ضروری می داند. به گمان او باز گذاشتن مرزها و استقبال از آنان، مهاجرت گسترده تر را تشویق می کند.