توقف هزار پرواز در پی اعتصاب خلبانان لوفت هانزا

توقف هزار پرواز در پی اعتصاب خلبانان لوفت هانزا
نگارش از Euronews

خبر کوتاه شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از توقف هزار پرواز این شرکت به دلیل اعتصاب خلبانها خبر داد. این سیزدهمین اعتصاب خلبان های این شرکت هواپیمایی طی

خبر کوتاه

شرکت هواپیمایی لوفت هانزا از توقف هزار پرواز این شرکت به دلیل اعتصاب خلبانها خبر داد.

این سیزدهمین اعتصاب خلبان های این شرکت هواپیمایی طی ۱۸ ماه گذشته است که سردرگمی هزاران مسافر را نیز در پی خواهد داشت.

خلبانهای اعتصاب کننده، ضمن موافقت با پیشنهاد لوفت هانزا برای افزایش سن بازنشستگی به شصت سال، خواهان افزایش حقوق و مزایای خود و توقف سیاستهای این شرکت برای افزایش استخدام کارکنان خارجی اند.

مطالب مرتبط