دفتردار آمریکایی به خاطر ثبت نکردن ازدواج همجنسگرایان زندانی شد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
دفتردار آمریکایی به خاطر ثبت نکردن ازدواج همجنسگرایان زندانی شد

خبر کوتاه
دفترداری در ایالت کنتاکی آمریکا بدلیل صادر نکردن گواهی ازدواج برای زوج های همجنس گرا زندانی شد. کیم دیویس دفتردار گفت تابع اعتقادات مسیحی و قانون الهی است. قاضی ایالتی، دیوید بانینگ هم گفت برای تغییر فکر این دفتردار راهی جز زندانی کردنش وجود نداشته است.

ازدواج همجنسگرایان در تمام ایالت های آمریکا بنا به حکم ماه ژوئیۀ دیوان عالی آمریکا قانونی است.