هزاران مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدند

Access to the comments نظرها
نگارش از Masoud Imani Kalesar
هزاران مهاجر و پناهجو از مجارستان وارد اتریش شدند

مجارستان پس از روزها به هزاران مهاجر و پناهجویی که در این کشور بلاتکلیف مانده بودند اجازه تردد داد و آنهایی را که با پای پیاده راهی اتریش شده بودند بامداد شنبه با اتوبوس به مرز این کشور رساند.

مهاجران و پناهجویان پس از آن که از اتوبوس ها پیاده شدند آخرین قسمت از مسیر را با پای پیاده طی کرده و وارد خاک اتریش شدند.

اتریش در همین روز و از آنجا که مقصد بسیاری از مهاجران آلمان است، گروه هایی از آنان را با قطار به شهر سالزبورگ این کشور منتقل کرد.

بر اساس سیاست دولت و اظهارات مقامات آلمان، انتظار می رود این کشور در سال جاری تا ۸۰۰ هزار مهاجر را در خاک خود بپذیرد.

به گفته ورنر فایمن، صدراعظم اتریش، کشور وی و آلمان بدنبال «شرایط اضطراری» در بوداپست دروازه های خود را به روی مهاجران گشوده اند.

اعتراضات مهاجرستیزان و راستگرایان افراطی مجارستان در ایستگاه قطار کِلِتی بوداپست، اعتراضات مهاجران بلاتکلیف که از تردد بازمانده اند و نیز کشمکش های آنان با پلیس، مدیریت وضعیت جدید را برای دولت مجارستان دشوار کرده است.

مجارستان به یکی از اصلی ترین مسیر عبور مهاجرانی تبدیل شده است که از فقر و جنگ در خاورمیانه و آفریقا به کشورهای اروپای غربی می گریزند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان، بحران و مشکلات ناشی از مهاجران را بخاطر اشتیاق آنان برای رسیدن به آلمان، «مشکل آلمان» می داند.

آلمان اما می گوید کشورهای عضو اتحادیه اروپا باید به نسبت مهاجران را در خاک خود بپذیرند، خواستی که کشورهایی همچون مجارستان، جمهوری چک، اسلوواکی و لهستان با آن مخالفت می ورزند.