شرکت ایرلندی اولون، اجاره دهنده هواپیما به تملک کمپانی چینی بوهای درآمد

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
شرکت ایرلندی اولون، اجاره دهنده هواپیما به تملک کمپانی چینی بوهای درآمد

کمپانی چینی بوهای، اجاره دهنده هواپیما و تجهیزات مهندسی با پرداخت ۲.۵ میلیارد دلار شرکت ایرلندی اولون فعال در همین بخش را به تملک خود درآورد.

این شرکت چینی مبلغ ۳۱ دلار در ازای هر سهم را پیشنهاد داده بود که ۳۱ درصد بالاتر از ارزش سهام شرکت اولون در بازار بورس نیویورک است. بدین ترتیب ارزش این شرکت به رقم ۷ میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار می رسد.

اخیرا دولت چین برای شتاب بخشیدن به آهنگ رشد اقتصادی کشور شرکتها در این کشور را برای سرمایه گذاری در خارج تشویق می کند. در این راستا شرکت بوهای از مساعدت بانکهای دولتی نیز برخوردار است.