ایستگاه قطار بوداپست همچنان به روی پناهجویان بسته است

ایستگاه قطار بوداپست همچنان به روی پناهجویان بسته است
نگارش از Euronews

سه هزار پناهجو همچنان پشت درهای بسته ایستگاه قطار کلتی در بوداپست، پایتخت مجارستان، مانده اند. صبح سه شنبه، و پیش از بسته شدن ایستگاه کلتی، صدها

سه هزار پناهجو همچنان پشت درهای بسته ایستگاه قطار کلتی در بوداپست، پایتخت مجارستان، مانده اند. صبح سه شنبه، و پیش از بسته شدن ایستگاه کلتی، صدها پناهجو از این ایستگاه عازم اتریش یا آلمان شده بودند.

به دنبال هجوم پناهجویان به ایستگاه قطار بوداپست برای رفتن به کشورهای غرب اروپا و به ویژه آلمان، پلیس مجارستان این ایستگاه را به روی آنان بسته است و فقط به گردشگران و دارندگان روادید اروپایی اجازه آمدوشد می دهد.

دولت مجارستان علت این اقدام را پیروی از مقررات اتحادیه اروپا و معاهده دوبلین، مبنی بر ضرورت ثبت درخواست پناهندگی در اولین کشور اروپایی، اعلام کرده است. بسیاری از پناهجویانی که از طریق یونان و دیگر کشورهای شرق اروپا به مجارستان آمده اند درخواست پناهندگی خود را در این کشور یا کشورهای دیگر به ثبت نرسانده اند.

با این حال، اقدام دولت مجارستان در جلوگیری از سفر پناهجویان به آلمان با اعتراض شدید آنان مواجه شده است. بسیاری از آنان شب گذشته را در محوطه بیرون ایستگاه قطار سپری کرده و همچنان منتظر و سرگردان مانده اند.

از سوی دیگر، صبح چهارشنبه حدود هفتاد پناهجوی خاورمیانه ای از مجارستان به آلمان رسیدند و وارد شهر مونیخ شدند. مسئولان شهری و داوطلبان مردمی برای کمک به این پناهجویان به ایستگاه قطار مونیخ رفته اند. به دنبال اقدام دولت آلمان برای تسهیل مقررات پناهندگی در مورد جنگ زدگان سوری، روز گذشته سه هزار پناهجوی دیگر وارد این کشور شده اند.

مطالب مرتبط