داعش معبد باستانی «بل» را نابود کرد

داعش معبد باستانی «بل» را نابود کرد
نگارش از Euronews

تصاویر ماهواره ای نابودی معبد باستانی «بل» به دست داعش را تأیید می کند. پیشتر، گروه اسلامگرای داعش، با انتشار تصاویری، از نابودسازی این بنا خبر داده

تصاویر ماهواره ای نابودی معبد باستانی «بل» به دست داعش را تأیید می کند. پیشتر، گروه اسلامگرای داعش، با انتشار تصاویری، از نابودسازی این بنا خبر داده بود. با این حال، تردیدهایی در مورد حجم ویرانی این بنای دوهزار ساله وجود داشت. اما بنا به گزارش سازمان ملل، تازه ترین تصاویر دریافتی از ماهواره ها نشان می دهد که این میراث فرهنگی متعلق به دوران رمی ها به طور کامل تخریب شده و تقریباً چیزی از آن به جا نمانده است.

این دومین بنای باستانی است که داعش در یک ماه گذشته در پالمیرا نابود می کند. هفته گذشته، ستیزه جویان داعش معبد کوچکتر «بعل شمین» را در همین منطقه نابود کرده بودند. پالمیرا، که ماه می به تصرف داعش در آمد، از شهرهای باستانی سوریه و از مهمترین مراکز میراث فرهنگی دنیا است که دربردارنده بسیاری از بناهای به جا مانده از تمدن های باستانی در خاورمیانه است.

گروه اسلامگرای داعش این بناها را نشانه شرک می داند و نابودسازی آنها را در دستور کار خود قرار داده است. علاوه بر این، داعش ده ها نفر از جمله یک باستان شناس هشتاد و دو ساله را در میان ویرانه های این بناها اعدام کرده است.

مطالب مرتبط