کولی ها یک بزرگراه بین شهری را در شمال فرانسه مسدود کردند

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
کولی ها یک بزرگراه بین شهری را در شمال فرانسه مسدود کردند

گروهی از افراد متعلق به جامعه کولی ها یک بزرگراه بین شهری را جمعه شب و شنبه صبح در شمال فرانسه مسدود کردند.

خواسته کولی های معترض اعطای مرخصی به یک فرد کولی زندانی بود تا او بتواند در مراسم تدفین پدرش در روز دوشنبه شرکت کند.

در نهایت اما شنبه صبح و با اعلام موافقت دادگاه با اعطای مرخصی به فرد کولی زندانی، انسداد ایجاد شده در بزرگراه آ-یک (A1) که ترافیک بزرگی را در این بزرگراه ایجاد کرده بود، پایان یافت. بزرگراه اما تا روز یکشنبه برای پاکسازی و تعمیر مسیر بسته می ماند.

حدود شصت نفر از کولی ها جمعه شب ضمن مسدود کردن رفت و آمد در بزرگراه دست به آتش زدن لاستیک خودروها زده بودند.

بزرگراه آ-یک (A1) یکی از پر رفت و آمدترین بزرگراهای بین شهری در اروپا است و شهرهای لیل و پاریس را به یکدیگر متصل می کند.