طرح پلیس استرالیا برای کنترل تصادفی ویزای افراد اجرا نمی شود

Access to the comments نظرها
نگارش از مهران احمدی
طرح پلیس استرالیا برای کنترل تصادفی ویزای افراد اجرا نمی شود

تظاهرکنندگان استرالیایی معترض به عملیات پلیس مرزی این کشور برای کنترل تصادفی ویزای افراد در خیابانها، توقف این عملیات را یک پیروزی برای خود قلمداد می کنند.

پلیس مرزی استرالیا در نظر داشت که جمعه و شنبه شب به کنترل تصادفی ویزای افراد در خیابانهای ملبورن دست بزند. اعلام جزئیات این عملیات خشم برخی از شهروندان این استرالیا را برانگیخت.

یک تظاهرکننده می گوید: «صادقانه بگویم که ایده کنترل تصادفی مدرک مردم به نظرم یک ایده جورج اورولی [نویسنده رمان ۱۹۸۴] است.»

برخی از معترضان نیز کنترل ویزای افراد به شکل تصادفی را با آنچه در جریان جنگ جهانی دوم اتفاق افتاده بود، مقایسه کردند. یک معترض می گوید: «ما در سال ۱۹۴۵ بر ضد این گونه مسائل جنگیده بودیم.»

اقدام آژانس حفاظت از مرزهای استرالیا که قرار بود در راستای مبارزه با جرم و جنایت و ویزاهای تقلبی انجام شود موجی از اعتراض را در شبکه های اجتماعی همچون توئیتر برانگیخت و تجمعاتی خودجوش بر ضد آنچه معترضان آن را مصداق آزار و اذیت بر پایه نژاد افراد می خوانند، شکل گرفت.