لباس فضانوردی نیل آرمسترانگ، ترمیم می شود

لباس فضانوردی نیل آرمسترانگ، ترمیم می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه لباس فضانوردی نیل آرمسترانگ، اولین فردی که پا بر روی کره ماه گذاشت، در پنجاهمین سالگرد این رویداد ترمیم می شود. تاکنون برای این کار حدود

خبر کوتاه

لباس فضانوردی نیل آرمسترانگ، اولین فردی که پا بر روی کره ماه گذاشت، در پنجاهمین سالگرد این رویداد ترمیم می شود.

تاکنون برای این کار حدود 720 هزار دلار جمع آوری شده است.

مطالب مرتبط