مراسم خاکسپاری باشکوه یکی از پدرخوانده های مافیای ایتالیا در رم

Access to the comments نظرها
نگارش از Euronews
مراسم خاکسپاری باشکوه یکی از پدرخوانده های مافیای ایتالیا در رم

جمعه، پایتخت ایتالیا، میزبان بیش از ۶۰۰ مدعو، ۲۵۰ دستگاه خودرو و کالسکه، یک گروه ارکستر و چرخبالی که گلهای رز از آسمان بر سر میهمانان می ریزد بود. اینها وسایلی بودند که حاشیه باشکوه مراسم خاکسپاری ویتوریو کازامونیکا یکی از پدرخوانده های مافیای ایتالیا را فراهم کردند.

کازامونیکا ۶۵ ساله بارها بدلایل رشوه، فساد مالی و دستور به قتل دادگاهی شده بود اما هیچگاه گناهکار شناخته نشد. ششصد نفری که در مراسم خاکسپاری او حضور یافتند به همراه رولزرویسها و کالسکه ها نزدیک به بیست کیلومتر راهپیمایی کردند.

نوه کازامونیکا می گوید: “این مذهب ماست. باید خاکسپاری را این گونه برگزار کنیم. او آرزوی اسب داشت و برایش اسبها را آماده کردیم.”

کشیش کلیسای رم محل برگزاری مراسم خاکسپاری او هم می گوید: “چه دلیلی دارد کسی که هیچ گاه محکوم نشده است را از برگزاری مراسم خاکسپاری محروم کنیم. قانون او را محکوم نکرده چه دلیلی دارد تا این کار انجام دهم.”

مدتها بود که مراسم خاکسپاری به این شکوه برای یکی از پدرخوانده های مافیا و یا اعضای رده بالا آن حتی در جنوب ایتالیا کانون مافیای این کشور برگزار نشده بود.