سفارتخانه بریتانیا در تهران بازگشایی می شود

سفارتخانه بریتانیا در تهران بازگشایی می شود
نگارش از Euronews

خبر کوتاه بریتانیا پس از چهارسال، درهای سفارتخانه خود را در تهران می گشاید. فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا که برای این منظور به تهران می رود قرار

خبر کوتاه

بریتانیا پس از چهارسال، درهای سفارتخانه خود را در تهران می گشاید.

فیلیپ هموند، وزیر خارجه بریتانیا که برای این منظور به تهران می رود قرار است با حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران و محمد جواد ظریف همتایش دیدار کند.

چهار سال پیش و پس از حمله شماری از بسیجیان تندرو به سفارتخانه بریتانیا در تهران روابط دو کشور به سردی گرایید و بریتانیا سفارتخانه اش را تعطیل کرد.

مطالب مرتبط